Carportar

  

 

 

 

LEVERANSBESKRIVNING CARPORTAR

Typ: Enkel (1-ports)                                  Typ: Dubbel (2-ports)

Storlek:  3 x 5,4 m                                      Storlek: 6 x 5,4 m

Höjd: 2,0 – 2,4 m                                       Höjd: 2,0 – 2,4 m

YTTERTAK

Takplåt: Stålplåt TRP-20

Kondensskydd: Åldringsbeständig underlagstak.

Takbalkar: 45 x 145.

YTTERVÄGGAR  

Lev. i färdigspikade element.

Liggande timmerpanel.

Väggreglar: 45x95.

ÖVRIGT

Övrigt material levereras tillkapat/råkapat.

Knut-, vindbräder och erf. spik ingår.

Ritning och monteringsanvisning ingår.