Utedass

     Utedass Bild                                     Fasad Utedass   (Klicka på bilderna för större format )  

Lev.Spec Utedass

Tak:       Takplåt, kondensskydd, regler 45 x 45,vindskiva

Väggar: Ytterpanel liggande 15x145 , regler 45 x 45, knutbräder , väggblock spikade

Golv:      Spontat golvträ 22x45, regler levereras tillkapade 45x45

Övrigt:   Sittbänk med sittbrunn, lucka, bakvägg ingår

Dörr:      Panelträ, beslag ingår

Startsidan